SYARIF, M. I.; ISLAHUDDIN RAMADHAN MUBARAK; IHWAN WAHID MINU. Adat Pernikahan Mombolasuako pada Suku Tolaki dalam Tinjauan Hukum Islam. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, v. 1, n. 1, p. 35-52, 31 Aug. 2022.