MIZAN HADI NURHIKAM; ASRI, A.; MUH. ISRA SYARIF. Status Keabsahan Salat bagi Penderita Ambeien dalam Perspektif Fikih Ibadah (Studi Komparatif mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah). AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, v. 2, n. 3, p. 348-369, 11 Jul. 2023.