Muhamad Syafi’ie, and Ahmad Syaripudin. 2023. “Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad”. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 2 (3), 370-91. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.1005.