Muhamad Syafi’ie and Ahmad Syaripudin (2023) “Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad”, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(3), pp. 370-391. doi: 10.36701/qiblah.v2i3.1005.