[1]
Muhamad Syafi’ie and Ahmad Syaripudin, “Kaidah al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak dan Penerapan dalam Mengambil Hadis Ahad”, qiblah, vol. 2, no. 3, pp. 370-391, Jul. 2023.