Muhamad Syafi’ie, and Ahmad Syaripudin. “Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad”. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, Vol. 2, no. 3, July 2023, pp. 370-91, doi:10.36701/qiblah.v2i3.1005.