Syarif, M. I., Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Ihwan Wahid Minu. “Adat Pernikahan Mombolasuako Pada Suku Tolaki Dalam Tinjauan Hukum Islam”. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, Vol. 1, no. 1, Aug. 2022, pp. 35-52, doi:10.36701/qiblah.v1i1.624.