[1]
Lambajo, S. and Akhmad Hanafi Dain Yunta 2020. Mewujudkan Masyarakat Qur’ani melalui Program KKN STIBA Makassar di Desa Kalabbirang Kabupaten Maros. WAHATUL MUJTAMA’: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1, 2 (Oct. 2020), 157-173. DOI:https://doi.org/10.36701/wahatul.v1i2.255.