MUHAMMAD YUSRAM; AKHMAD HANAFI DAIN YUNTA; AZWAR, A. Penulisan Transkrip Konsultasi Syariah sebagai Upaya Pengarsipan Tertulis Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. WAHATUL MUJTAMA’: Jurnal Pengabdian Masyarakat, v. 2, n. 1, p. 90-101, 16 Jun. 2021.