[1]
S. Lambajo and Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Mewujudkan Masyarakat Qur’ani melalui Program KKN STIBA Makassar di Desa Kalabbirang Kabupaten Maros”, WAHATUL MUJTAMA’: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 2, pp. 157-173, Oct. 2020.