[1]
Muhammad Yusram, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and A. Azwar, “Penulisan Transkrip Konsultasi Syariah sebagai Upaya Pengarsipan Tertulis Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, WAHATUL MUJTAMA’: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 2, no. 1, pp. 90-101, Jun. 2021.