PEER-REVIEWERS

هيئة المراجعة 


Dr. Ahmad Levi Fachrul Avivy,

National University of Malaysia, Malaysia

Scopus ID : 55347092700


Dr. Abur Hamdi Usman,

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Scopus ID : 56301129900


Dr. Mutsalim Khareng,

Academy of Islamic and Arabic Studies, Princess of Naradhiwas University, Thailand

Scopus ID : 56398454300


Dr. Norsaleha Mohd. Salleh,

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Scopus ID: 56818753500


Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah,

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),  Malaysia

Scopus ID: 57216208242


Dr. Bayu Taufiq Possumah,

Universiti Malaysia Trengganu, Malaysia

Scopus ID : 54997970500


Dr. Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID: 57202445483


Busro Busro,

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Scopus ID: 57205022652


Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID : 57202442583


Dr. Abdul Hamid Habbe,

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Scopus ID : 57192201122


Dr. Muhammad Nusran,

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Scopus ID : 57203353176


Prof. Dr. Kasjim Salenda,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Sinta ID : 6024733


Hendri Tanjung, Ph.D.,

Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

Sinta ID : 6068887


Dr. Zaenal Abidin,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Sinta ID : 6096922


Dr. Haniah,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Sinta ID : 6007925


Dr. Syarifuddin Jurdi,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Sinta ID: 6201673


Muhammad Ikhsan, Ph.D.,

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Sinta ID: 6706367


Dr. Rahmat Abdul Rahman,

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia