Peer-Reviewers

Peer-Reviewers

Ahmad Levi Fachrul Avivy, (Scopus ID : 55347092700), National University of Malaysia, Malaysia

Abur Hamdi Usman, (Scopus ID : 56301129900), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Mutsalim Khareng, (Scopus ID : 56398454300), Academy of Islamic and Arabic Studies, Princess of Naradhiwas University, Thailand

Busro Busro, (Scopus ID: 57205022652) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Faradila Hasan, (Scopus ID : 57202442583), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Bayu Taufiq Possumah, (Scopus ID : 54997970500), Universiti Malaysia Trengganu, Malaysia

Abdul Hamid Habbe, (Scopus ID : 57192201122), Universitas Hasanuddin, Indonesia

Muhammad Nusran, (Scopus ID : 57203353176), Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Azwar Iskandar,  (Sinta ID : 6694742), BPPK Kemenkeu, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Khaerul Aqbar, (Sinta ID: 6722601), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Muhammad Yusram, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Hendri Tanjung, (Sinta ID : 6068887 ), Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

Zaenal Abidin, (Sinta ID : 6096922), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Haniah, (Sinta ID : 6007925), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Muhammad Ikhsan, (Sinta ID: 6706367), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Rahmat Abdul Rahman, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia