PEER-REVIEWERS

MITRA BESTARI


Dr. Ahmad Levi Fachrul Avivy,

National University of Malaysia, Malaysia

Scopus ID : 55347092700


Dr. Mutsalim Khareng,

Academy of Islamic and Arabic Studies, Princess of Naradhiwas University, Thailand

Scopus ID : 56398454300


Assoc. Pr. Dr. Norsaleha Mohd. Salleh,

Universiti Islam Antarabangsa Selangor (UIS), Malaysia

Scopus ID: 56818753500


Assoc. Prof. Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah,

Universiti Islam Antarabangsa Selangor (UIS),  Malaysia

Scopus ID: 57216208242


Dr. Akbar Haseng

Institur Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Scopus ID: 57202442149


Dr. Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID: 57202445483


Faradila Hasan, M.H.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID : 57202442583


Faradila Hasan, M.H.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID : 57202442583


Dr. Mohd Norzi bin Nasir

Universiti Islam Antarabangsa Selangor (UIS),  Malaysia

Scopus ID: 57200329761


Gunawan Baharuddin, Ph.D.

Universitas Pancasila, Indonesia 

Scopus ID : 57201884678


Dr. Nurlaila Harun,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia

Scopus ID : 57202445376


Dr. Rukmina Gonibala,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Manado, Indonesia

Scopus ID: 57205293032


Dr. Nasimah Abdullah

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),  Malaysia

Scopus ID: 57195288672


Assoc. Prof. Dr. Mariam Abd Majid

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),  Malaysia

Scopus ID: 57211800515


Dr. Fahmi Gunawan,

Institur Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Scopus ID: 57199720154


Prof. Dr. Kasjim Salenda,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Scopus ID : 57210372024


Dr. Achmad Firdaus,

Tazkia Islamic University College, Indonesia 

Scopus ID: 57210324252


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Ph.D. 

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Scopus ID: 57417628300


Hendri Tanjung, Ph.D.,

Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

Sinta ID : 6068887


Dr. Haniah,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Sinta ID : 6007925


Dr. Syarifuddin Jurdi,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Sinta ID: 6201673


Muhammad Ikhsan, Ph.D.,

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Sinta ID: 6706367


Muhammad Yusram, Ph.D. 

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Sinta ID: