Usman, Abur Hamdi, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia, Malaysia